Info- en inschrijvingsmomenten voor het schooljaar 2018-2019

scholen SMIKS SAT MCR DB TSO/BSO DB ASO DB MS
Infomoment

6/3/2018 
om 19 u.

-

6/3/2018
om 19 u.

- -

26/4/2018

om 20 u.

Opendeur 5/5/2018 5/5/2018 28/4/2018

5/5/2018

5/5/2018

5/5/2018

Voorrangsperiode 1ste jaars
Broers en zussen
26/3-4/5/2018 16/4-4/5/2018 7/3-20/4/2018 - - 19/3-20/4/2018
Voorrangsperiode 1ste jaars
Kinderen personeel
26/3-4/5/2018 16/4-4/5/2018 7/3-20/4/2018 - - 19/3-20/4/2018
Voorrangsperiode 1ste jaars
Indicator/Niet indicator
26/3-4/5/2018
16/4-4/5/2018

tijdens callcenter
14/5/2018
van 19-20.30 uur

- -

tijdens callcenter 7/5/2018

van 19-21 uur

Telefonische aanmelding
1ste jaars
- -

14/5/2018

19.00-20.30 uur 

- -

7/5/2018

19.00-21.00 uur

Inschrijving 1ste jaars vanaf 5/5/2018 vanaf 5/5/2018

Aangemeld via CC

21/5-15/6/2018

Niet via CC

Vanaf 18/6/2018

- -

Aangemeld via CC

Tussen 17/5-7/6/2018

(na uitnodiging)

Niet via CC

Vanaf 8/6/2018

(indien nog plaats)

Inschrijving andere leerlingen vanaf 5/5/2018 vanaf 5/5/2018 vanaf 3/7/2018 5/5/2018 5/5/2018

vanaf 4/7/2018